Tõlkija Riina Vällo

Tallinn, Eesti

E-post: info@riinavallo.eu

Telefon: +372 52 935 19

Arvestusliku tõlkelehekülje hinnad algavad 12 eurost/lk.

Arvestuslik tõlkelehekülg ‒ 1800 tähemärki koos tühikutega.

Olenevalt sellest, kas algtekst on esitatud Wordi dokumendina või mõnes muus formaadis, arvestatakse tähemärke vastavalt algkeelse või sihtkeelse teksti järgi.

Universaalset tõlkelehekülje hinda ei ole võimalik välja kuulutada, sest iga tekst on ainulaadne ja hind oleneb konkreetsest tekstist.

Hind sõltub järgnevast:

● Keelesuund:

 ○ võõrkeelest → eesti keelde ‒ odavaim;

 ○ eesti keelest → võõrkeelde ‒ keskmine;

 ○ võõrkeelest → võõrkeelde ‒ kalleim.

● Teksti keerukus

● Töö tähtaeg

Tavaline arvestuslik tõlkelehekülje hind kehtib juhul, kui töö tähtaeg ei eelda suuremat töömahtu kui 5 arvestuslikku tõlkelehekülge tööpäevas, mida loetakse tõlkija tavaliseks normkoormuseks.

Arvestades, et ma töötan üksinda ja ei jaga tööd teiste tõlkijatega, ei saa ma võtta endale rohkem tööd, kui ma suudan ära teha. Ühest küljest eeldab see töödeks pikemaid tähtaegu, kuid teisest küljest tagab see stiili ja terminite järjepidevuse ning ühtlase kvaliteedi kogu teksti pikkuses.

Kui kliendil on siiski tarvis saada tõlget kiiremini, püüan alati vastu tulla, kui see on vähegi võimalik. Samas võin küsida selle eest ka lisatasu, mis võib olla kuni 50% tõlketöö hinnast.

● Asjaolu, kas algtekst on esitatud Wordi formaadis või mõnes muus formaadis.

Võimaluse korral esitage palun oma tekst
alati Wordi dokumendina!

Esiteks on Wordi dokumendi puhul võimalik teksti maht kohe kindlaks määrata ning esitada ka hinnapakkumine kindla summana juba enne tellimuse töösse võtmist. Muus formaadis teksti puhul (nt Excel, PowerPoint, PDF) saab hinnapakkumise teha ainult hinnanguliselt või siis leppida kokku, et täpne summa selgub pärast töö valmimist sihtkeelse teksti mahu järgi.

Samuti lisandub muus formaadis teksti puhul teatav küljendustasu, mis võib olla kuni 50% tõlketöö hinnast. See on tingitud tõsiasjast, et Exceli või PowerPointi kastikestes on väga ebamugav ‒ ja mõnikord suisa võimatu tõlkida, mistõttu tuleb tegelik tõlketöö teha ikkagi Wordis ja pärast seda kõik tekstijupikesed ühekaupa oma kohale kleepida. Lisaks kujuneb tõlge alati algtekstist veidike pikemaks, mistõttu ei pruugi need jupikesed muutmata kujul oma kohtadele lõppfailis mitte kuidagi ära mahtuda ning tõlkija on sunnitud tekstifraaside või kastikeste vormingut kohendama, et lõpptulemus saaks nii hõlpsalt loetav kui ka silmale meeldiv vaadata.


Täpse hinnapakkumise saamiseks ja tellimiseks saatke palun oma tõlkimist vajav tekst aadressile info@riinavallo.eu.

Lisateave telefonil 52 935 19.